Medlemsmøde 5. februar

Kære alle,

Generalforsamlingen tirsdag den 5. februar bliver i år afholdt hos Pernille og Dennis i deres nye, fine hus, Langstrupvej 17, 3480 Fredensborg (Ridehuset)
Husk spisning kl. 18 og tilmelding til Inge, som skrevet i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Traditionen tro vil bestyrelsen gerne i forlængelse af generalforsamlingen invitere til medlemsmøde.
Vi ser frem til, at vi sammen får lavet en god plan for forårssæsonen 2019. “Sammen er det sjovere og bedre”.

Dagsorden til medlemsmødet:

  1. Året der gik
  2. Hjemmesiden
  3. Indskrivning
  4. Holdinddeling/tider
  5. Arrangementer. Forslag fra medlemmerne
  6. Græsslåning
  7. Evt.

Det er typisk et bestyrelsesmedlem, der er tovholder på opgaven, men uden hjælpere går det ikke. Så tænk gerne over, hvor du har lyst til at bidrage.
Bestyrelsen vil dog gerne understrege, at du selvfølgelig er meget velkommen i kredsen, selv om du ikke kan finde tid og/eller overskud at investere i disse opgaver.

På kredsens vegne

Inge Bentsen