Bestyrelsesmøde 23. januar 2019

Kreds 82 Godkendt
Bestyrelsesmøde 23. januar 2019 I gang
Tilstede: Inge Bentsen (IB), Inger Christensen (IC), Jan Hansen (JH), Michael Bjørk (MB), Benedicte Find (BF), Eva Bülow Nielsen (EBN) Problem
Afbud:  John Sundenæs (JS)
Nr. Aktivitet Delaktivitet Status Tovholder Status Deadline
1. Efterårssæson Evaluering Stor aktivitet, mange hunde i træning både til spor og forsvarsarbejde Godkendt
Fokuspunkter C-arbejde: bedre information om træning på lørdage Godkendt
Spor: Bedre struktur på fordeling af arealerne Godkendt
Gennemgang af nyt prøveprogram: Afholder kreds 55 noget? Ja, 4.3.2019. Tilmelding nødvending, info kommer Godkendt
2. Hjemmeside Ny hjemmeside Web-udvalg: Inge Bentsen, Inger Christensen, Benedicte Find, Vibeke Svendsen med hjælp fra Stig Christensen. Planlagt frigivelse 4.2.2019. Det er besluttet at linke til den eksisterende Facebook-gruppe. Inge I gang 4.2.2019
3. Medlemskartotek Del af ny hjemmeside Der oprettes medlemskartotek, hvor bestyrelsen og trænere har adgang. Det skal defineres hvilke data, der skal indsamles og registreres. GDPR skal overholdes. Udkast til elektronisk indskrivningsblanket til hjemmesiden udarbejdes. Fremover skal indskrivning foregå elektronisk Inge I gang 4.2.2019
Privatlivspolitik udarbejdes Eva I gang 4.2.2019
4. Føl på spor Finde emner Stor tilslutning på spor, der mangler trænere. Benedicte har accepteret. Der må gerne komme flere. Inger I gang Løbende
5. Hvalpehold Hvalpekursus Hvalpekursus på 10 gange for store og mellemstore racer. Hvis andre racer end “brugsracer” kan de ikke fortsætte i kreds 82. Det blev besluttet, at hvalpe-kursister kun kan deltage i andre aktiviteter i kredsen, hvis hundeføreren er medlem af Schæferhundeklubben. Birgitte ønsker at begynde midt i februar. Almindeligt træningsgebyr Godkendt
6. Retrieverklubben Træning hos kreds 82 Besluttet at Retriverklubben får nøgle til klubskuret, og at de betaler kr. 300 for hvert kursus, de afholder. Inge har udarbejdet udkast til aftale. Eva gennemlæser Inge I gang 5.2.2019
7. Generalforsamling Tirsdag den 5. februar 2018, kl. 19. Sted er Vingegaard, Langstrup 17, 3480 Fredensborg. John sørger for mad. Jan sørger drikkevarer. På valg er Inge og Michael, begge villige til genvalg Godkendt
Medlemsmøde Forslag til dagsorden fremlagt af Inge Godkendt
Vandrepokaler Der skal udarbejdes plan for nye vandrepokaler, pga nyt prøveprogram Inge, Eva I gang 31.12.2019
Økonomi Regnskab for 2018 omdelt – er ikke 100% færdigt endnu. Opstramning på tilmelding og betaling af aktiviteter, elektronisk blanket på hjemmeside Blanket: web-udvalg Godkendt
8. Ny sæson Plan for forårssæsonen Indskrivning onsdag den 27. februar til almindelig træning, kl.17, sted: Ridehuset. Plan skal være klar til medlemsmøde (som er i forlængelse af generalforsamlingen). Spor flyttes til mandag, C-arbejde tirsdag og torsdag, lydighedstræning onsdag. C-arbejde lørdag efter aftale. Mandag Retrieverklubben. Plan for lørdagstræning fremlagt af Inge: Træning af langtidsafdækning, fremadsendelse og rondering Godkendt
Prøvedag 11.5.2019, dommer Peter M. Larsen, prøveleder Inger. Max 3 SPH. Inger I gang snarest
Gåtur Dato for Jans forårsskovtur er lørdag den 30. marts kl. 11 hos Jan. Tilmelding til Jan på SMS senest 23. marts Jan Godkendt
Mosedag Dato for Mosedag er søndag den 16. juni 2019 Inge Godkendt
Nyt prøveprogram Nyt prøveprogram, gennemgang i kreds 55 4. marts 2019, kl. 18.30, info kommer senere Godkendt
9. Græsslåning Instruktion i den nye bjælkeklipper. Dato efter lørdagstræningsplan Michael ej startet
Græsslåning/Fokuspunkter Plan for græsslåning i forårssæsonen Bestyrelsen ej startet
Vinduer i klubskuret Michael aflevere mål til Inge Michael I gang 5.2.2019
DcH Betaling for drivhuset, Inge sender kontrakt til Eva Inge I gang 5.2.2019
10. Arrangementer Generalforsamling og medlemsmøde, Prøveprogram, Gåtur (Jan), Prøvedag, Mosedag/Sæsonafslutning. Arbejdsdag: Bestyrelsen Godkendt
11. Næste bestyrelsesmøde Tirsdag den 26. marts 2019, kl. 18 på pladsen Bestyrelsen Godkendt
12. Evt. Hvalpetræf Hvalpetræf i kreds 55 lørdag den 11. maj 2019, Inge kontakter kreds 55, da vi har prøvedag I gang
Affald Affald på pladsen. Michael tager det med på forbrændingen Michael I gang ASAP